Jønnhalt Gjesteseter
N-2630 Ringebu
Telefon: 61 28 03 41 - Telefax: 61 28 02 55
 E-post: astri@jonnhalt.no
 

Hovedside
Adkomst Anlegget
Historie
Servering Vinter
Vinterbilder
Sommer
Sommerbilder
Kontakt


Astri T. og Anders A. Fretheim har bygd opp og eier Jønnhalt Gjesteseter. Astri har ansvar for den daglige drifta.

Historie
På 1870-tallet bygde Ole Steberg opp fjellsetra til garden N.Nordrum. Det ble ystet ost for salg. Det var i mange år stor aktivitet og produksjon, og budeiene var sentrale i det daglige arbeidet.
I Selet ble osten kokt i 3 store jernpanner. Under pannene var det selvsagt vedfyring. De andre setrene i området hadde også osteproduksjon, og osten ga kjærkommen inntekt.
Ole Steberg (1835-1904) var en av pionerene i ysting av Gudbrandsdalsost.

På 1950-tallet var det slutt på seterstellet, da var det ysteriene nede i dalen som tok over ystinga. Både Selet, Fjøset, Låven og Skålen ble i perioden 1988-1993 tatt ned og satt opp i et nytt tun. i 1993 ble så Jønnhalt Gjesteseter åpnet for helårs drift, og de gamle seterhusa fikk nytt liv i en moderne tid.

Dagens eiere Astri T. og Anders A. Fretheim har også i dag mjølkeproduksjon på N.Nordrum, og har kyrne på heimsetra i Venabygd om sommeren.

 
 

 
 
Hovedside | Adkomst | Anlegget | Historie | Servering
Vinter | Vinterbilder | Sommer | Sommerbilder | Kontakt