Jønnhalt Gjesteseter
N-2630 Ringebu
Telefon: 61 28 03 41 - Telefax: 61 28 02 55
 E-post: astri@jonnhalt.no
 

Hovedside
Adkomst Stedet
Servering Vinter
Sommer Kontakt


Astri T. og Anders A. Fretheim har bygd opp og eier Jønnhalt Gjesteseter. Astri har ansvar for den daglige drifta.

Historie
På 1870-tallet bygde Ole Steberg opp fjellsetra til garden N.Nordrum. Det ble ystet ost for salg. Det var i mange år stor aktivitet og produksjon, og budeiene var sentrale i det daglige arbeidet.
I Selet ble osten kokt i 3 store jernpanner. Under pannene var det selvsagt vedfyring. De andre setrene i området hadde også osteproduksjon, og osten ga kjærkommen inntekt.
Ole Steberg (1835-1904) var en av pionerene i ysting av Gudbrandsdalsost.

På 1950-tallet var det slutt på seterstellet, da var det ysteriene nede i dalen som tok over ystinga. Både Selet, Fjøset, Låven og Skålen ble i perioden 1988-1993 tatt ned og satt opp i et nytt tun. i 1993 ble så Jønnhalt Gjesteseter åpnet for helårs drift, og de gamle seterhusa fikk nytt liv i en moderne tid.

Dagens eiere Astri T. og Anders A. Fretheim har også i dag mjølkeproduksjon på N.Nordrum, og har kyrne på heimsetra i Venabygd om sommeren.

Anlegget i dag
Jønnhalt Gjesteseter er restaurert til et anlegg med høg standard. Mest mulig av det gamle er beholdt. Utvending er det tømmerhus som ligger i et romantisk tun. I Selet er det peisestue, spiserom og kjøkken og fin seteratmosfære. Vi dekker opp ved de gamle langbordene.

I Fjøset er det 5 dobbeltrom, 2 av disse rommene har dobb. hems. I Låven er det 2 dobb.rom i 2.etg., og i 1.etg. er det et lyst, godt møterom med utstyr og plass for ca. 20 personer. Dette rommet brukes også når det er dans.

Vedfyrt Badstu ligger i et eget hus i tunet. Badstuhuset har plass til ca.15 personer og har hvilerom og dusj, og bakdør for snøbading.

Et nedre anlegg, 200m fra hovedtunet, har 2 dobb.rom, peisestue og kjøkken. Alle 9 soverom har egne flisbelagte bad.

Det er svært godt drikkevann som kommer fra egen oppkomme, og det er sentralvarme. Det er eget infiltrasjonssystem. Veg helt fram hele året.

 
 

 
 
Hovedside | Adkomst | Stedet | Servering | Vinter | Sommer | Kontakt